[my_waze]


קהילת ונציה 10 תל אביב, קומה 3

חניה באזור:

חניון מסודר וללא תשלום במתחם גולף אנד קו

{ הכניסה לחניה מרחוב קהילת סלוניקי } תחבורה ציבורית המגיעה לאזור המכון:

קו:22,42, 24, 33, 89 של חברת דן

קו: , 425, 525, 531, של חברת אגד

קו: 618 של חברת אקספרס

קו: 386 של חברת אפיקים